Organisaties en gemeenten

Herkent u zich in 1 of meerder punten? Neem contact op met buro Koel.
 • Ik heb af en toe een jeugdhulp specialist nodig.
 • Ik zoek een buro dat mijn vraag begrijpt.
 • Ik wil geen ‘ ketenaansprakelijkheid’.
 • Ik heb snel iemand nodig.
 • Ik wil een uitzend/detacheringsbureau met een aantrekkelijke prijsstelling.
 • Ik wil iemand die meteen aan de slag kan gaan.
 • Ik zoek verschillende mensen met verschillende jeugdhulp specialisaties.
 • Ik wil dat het goed geregeld is als het gaat om wetgeving van uitzenden en zelfstandigen.
 • Ik werk alleen met geaccrediteerde professionals.
 • Ik wil m’n (tijdelijke) vacatures ook bij buro Koel kunnen plaatsen.
 • Ik vind het prettig als iemand ook ervaring kan opdoen bij andere organisaties/gemeenten.
 • Ik wil geen zorgen (meer) om een flex-pool.
 • Ik zou graag willen dat de goede mensen behouden blijven voor de jeugdhulp.
 • Ik heb geen tijd om zelf op zoek te gaan naar jeugdhulpspecialisten.
 • Ik wil met 1 buro financieel zaken doen.
Neem contact op om een overeenkomst te sluiten. jacqueline@burokoel.nl of 06 12 65432 9

Aanvraagformulier
Lees meer...
Lees minder...

Match
Wanneer u op zoek bent naar een (tijdelijk) kracht voor één van uw teams gericht op jeugdhulp neem contact op met Buro Koel. In het bestand zitten professionals met brede expertise op gebied van jeugdhulp. U stelt uw vraag, buro Koel gaat met u op zoek naar de juiste professionals en stelt ze aan u voor. Buro Koel heeft gesproken met alle professionals die aangesloten zijn. De meer dan 30 jaar ervaring in de jeugdzorg maakt dat er bekendheid is met uw vraag en de kandidaat of kandidaten hierop reeds voorgesorteerd kunnen worden. U maakt uw keuze op basis van uw gesprek. Match!

Flexibiliteit
Buro Koel denkt en doet graag met u mee als het gaat om het vormgeven van de flexibiliteit van het personeel in uw organisatie. Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen een vast contract houdt voor een bepaald aantal uren. De onzekerheden maken dat het beter past om elkaar (gedeeltelijk) los te laten. Wanneer u dan op een ander moment toch weer gebruik wilt maken van de expertise kan de samenwerking via Buro Koel opgepakt of uitgebreid worden. Ondertussen werkt de professional op andere plekken en verrijkt zo haar ervaringen. Of te wel u krijgt er een betere professional terug.
Door met buro Koel samen te werken kunnen de professionals slim tussen de organisaties te werk gesteld worden waardoor het niet meer nodig is om een jeugdhulpspecialist op straat te zetten. Hierdoor blijven de specialisten verbonden aan de brede jeugdhulp in Noord Holland en hoeven zij niet op zoek naar steeds weer een andere werkgever.

VOG
De jeugdhulpspecialist ziet er op toe dat in samenwerking met buro Koel en de organisaties zij in het bezit is van een geldig VOG.

Samenwerken
Door samen te werken met buro Koel kunt u gebruik maken van professionals die ook bij andere organisaties en gemeenten ingezet worden. Een medewerker die mogelijk oorspronkelijk bij u in dienst was/is kan zo de opgedane expertise inzetten bij een collega organisatie of gemeente, maar dus ook andersom. Zo bereiken we ons gemeenschappelijk doel namelijk dat de klant goed wordt geholpen, maar ook dat de specialist zich serieus genomen voelt en haar professie in kan zetten voor de klant. Daar raakt uw passie, de passie van buro Koel!
Afgestudeerde jeugdhulpspecialisten zijn de toekomst van de organisaties en gemeenten. De ervaring ontbreekt nog, maar door de samenwerking en de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tussen buro Koel en de verschillende jeugdzorgorganisaties en gemeenten kunnen deze pareltjes ervaring opdoen en bij u te werk gesteld worden.
Daar waar u behoefte heeft aan andere kwaliteiten dan die van uitvoerend jeugdhulpspecialist biedt buro Koel u andere expertise aan zoals beleidsmedewerker, interim manager, project manager, etc.
Kortom voor uw personele vragen van de gehele organisatie gericht op jeugdzorg kunt u buro Koel benaderen.

Wat verstaan we onder Jeugdhulp
Onder jeugdhulp wordt verstaan: de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de ggz- en verslavingszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, de thuisbegeleiding, de thuiszorg en (het maatwerkdeel van) de jeugdgezondheidszorg.