Hoe werkt het

Wat moet u doen als u een jeugdhulp professional nodig heeft en in uw organisatie of gemeente te werk wilt stellen.
 1. Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in (zie knop aanvraagformulier)
 2. Geef duidelijk aan waar u naar op zoek bent (specialisatie, uren, periode, expertise, etc.)
 3. Op basis van uw vraag doet buro Koel u een passend aanbod door het toesturen van, bij voorkeur een aantal, CV’s en of LinkedIn adres(sen) van jeugdhulpspecialiste(n).
 4. U maakt uw keuze op basis van het contact en geeft uw keuze door aan buro Koel.
 5. Met buro Koel maakt u de papieren voor de samenwerking op orde.
 6. De jeugdhulpspecialist gaat bij u aan de slag.
 7. In de periode die volgt voert buro Koel gesprekken met u en de ingezette jeugdhulpspecialist.
 8. Rekeningen van buro Koel worden door uw organisaties binnen 2 weken betaald opdat de uitbetaling van het loon aan de professional niet in het geding komt.
 9. Mocht u een bij buro Koel aangesloten specialist een (tijdelijk) dienstverband aanbieden dan wordt een met u overeengekomen bedrag hiervoor in rekening gebracht.
 10. Door tussenkomst van buro Koel is er geen sprake van Ketenaansprakelijkheid.
 11. Maakt u onverhoopt geen gebruik van de aangeboden CV’s dan wordt na 3 weken €70,- administratiekosten in rekening gebracht.
Neem bij vragen contact op met buro Koel mobiel 06 12 65432 9 of via email jacqueline@burokoel.nl

Aanvraagformulier
Lees meer...
Lees minder...

CV en LinkedIn
Buro Koel werkt met het doorzetten van CV’s en/of LinkedIn adressen om ervoor te zorgen dat de informatie die u als opdrachtgever krijgt altijd up to date is. De professional zorgt ervoor dat deze informatie op orde is zodat u de meest recente informatie heeft m.b.t. de ervaringen van deze specialist.

Rekeningen
Buro Koel factureert 2 wekelijks. Er wordt van u verwacht dat u binnen 2 weken de rekeningen betaalt. Zo zorgen wij er samen voor dat de uitbetaling van het loon aan de bij u te werk gestelde specialist aan het eind van de maand uitbetaald kan worden.

Modelovereenkomst
Bij buro Koel kunt u een modelovereenkomst opvragen die u kunt gebruiken om de samenwerking met een ZZP’er te bekrachtigen. Deze modelovereenkomst wordt door de belastingdienst aangeboden i.v.m. de wet DBA.

Wet DBA
Deze nieuwe wet: Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties vervangt de oude VAR (verklaring Arbeids Relatie) en is ingegaan 1 mei 2016. Zie ook www.belastingdienst.nl

Aansprakelijkheidsverzekering
Buro Koel adviseert ZZP’ers om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. (Deze paragraaf wordt nog verder aangevuld met die verzekeringen die buro Koel als uitzendbureau afgesloten heeft.)