Wat is jeugdhulp

Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 wordt er gesproken over jeugdhulp.
Hierbinnen vallen de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de ggz- en verslavingszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, de thuisbegeleiding, de thuiszorg en (het maatwerkdeel van) de jeugdgezondheidszorg.
De professionals die zich verbinden aan buro Koel hebben dus ervaring in de jeugdhulp in allerlei functies.