Accreditatie

  • Waarom registratie en accreditatie?
  • Door je accreditatie kom je als professionals op ‘registerniveau’ waarin helder is beschreven aan welke eisen jij als professional moet voldoen. Bovendien valt de professional hiermee onder de beroepscode van de beroepsgroep. Het geeft organisaties en gemeenten een handvat als het gaat om een garantie van kwaliteit van de ingehuurde professional.
  • Draag er blijvend zorg voor dat jouw accreditatie op orde is. (SKJ, NIP, NVO, etc.)
  • Doe een ‘vooraanmelding’ als je tot de groep behoort die zich nog niet kan registreren. Voor meer informatie, kijk op www.skjeugd.nl
  • Buro Koel werkt alleen met geaccrediteerde professionals of indien dit nog niet mogelijk is met mensen die hiervoor (aantoonbaar) een vooraanmelding hebben gedaan. Immers zonder de juiste accreditatie zullen potentiele opdrachtgevers niet met je samen willen werken.